Servis uredjaja i opreme

Besprekorno funkcionisanje sistema, bez zastoja u radu, jedan je od ključnih faktora savremeno organizovane kompanije. Kompanije koje su iskusile probleme koje može da stvori zastoj u funkcionisanju opreme za tretman vode i prekida u radu, znaju koliko je servisna pomoć dobijena na vreme dragocen resurs i koliko je njegova pravovremena dostupnost bitna za poslovni sistem.
Zadatak Servisa je kvalitetno i efikasno otklanjanje svakodnevnih kvarova na opremi za tretman vode koja je instalirana kod naših korisnika.
Naš Servis zapošljava iskusne i sertifikovane inženjere i tehničare različitih specijalnosti, sposobne da svojim znanjem i višegodišnjim iskustvom, brzo i efikasno reše uobičajene kvarove na opremi, kao i probleme tehnološkog karaktera.
U praksi se pokazalo da Servis u najvećem procentu otklanja sledeće kvarove i probleme:

  • kvarove na dozirnim sistemima
  • kvarove na upravljačkim glavama
  • nepravilno funkcionisanje filtera
  • zamena filterskih ispuna
  • zamena jonoizmenjivačkih smola
  • podešavanje doziranja hemikalija
  • kvarove usled curenja
  • poboljšanje funkcionalnosti opreme


Pored servisnih intervencija, Servis vrši i nadogradnju opreme proširenjem kapaciteta ili zamenom postojećih resursa novim (filterske kolone, upravljačke glave, dozirne pumpe…).
Sve servisne intervencije overavaju se radnim nalozima i tarifiraju prema cenovniku servisnih usluga, osim u slučajevima kada je Ugovorom o servisnom održavanju specificirano drugačije.


ODRŽAVANJE


Svi tipovi održavanja obezbeđuju korisniku visok stepen sigurnosti. Ono što je kod svakog tipa održavanja veoma bitno je brzina odziva i raspoloživost tehničkog osoblja na poziv u slučaju problema. Bitno je istaći da Ugovori o održavanju daju prioritet u odzivu na poziv i rešavanju problema korisnika koji imaju ovakve ugovore, u garantnom i vangarantnom roku. Ukoliko je oprema u garantnom roku Isporučioc garantuje popravku uređaja i vraćanje sistema u funkcionalno stanje i troškovi popravke idu na teret isporučioca, odnosno proizvođača.
Preventivno održavanje
Preventivno održavanje predstavlja periodičnu ugovorom definisanu aktivnost stručnih lica u cilju prevencije nastanka kvarova i problema u radu uređaja. Preventivno održavanje obuhvata:
Pregled uređaja
Kontrola dozirnih stanica i pravilnog/dovoljnog doziranja hemikalija
Preporuku roka za zamenu delova
Testiranje ispravnosti rada uređaja.

Vanredno održavanje


Vanredno održavanje provodi se na zahtev korisnika kada se oceni da je takvo održavanje neophodno. Najčešće je reč o situacijama kada je tretman vode prestao raditi i kada je potrebno ustanoviti kada i zašto se to dogodilo te predložiti i provesti mere vraćanja opreme u stanje pune ispravnosti.

Efikasnost i isplativost sistema za tretman vode direktno zavise od toga da li su i koliko kvalitetno održavani.

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije