Hemikalije i filtracioni materijali

Počevši od napojne vode, preko procesne vode i ponovne upotrebe otpadne vode, CWG Balkan u saradnji sa General Electric Water and Process Technologies - današnji SUEZ, jednom od najvećih svetskih kompanija u oblasti hemijskog tretmana vode, Vam može pružiti proizvode za hemijski tretman vode, kao i podršku u njihovoj primeni i kontroli rada sistema.
 

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije