Hemikalije za tretman vode

 • Hemikalije za kotlovsku vodu Kondicioniranjem kotlovske napojne vode održava se unutrašnjost kotla čistom i minimiziraju se uslovi za pojavu korozije–smanjuje pregrevanje površina i oštećenja na njima. Kontrola korozije i depozita povećava pouzdanost u radu i štiti opremu, smanjujući troškove održavanja i potrošnju goriva. Neke hemikalije dodatno smanjuju i mogućnost odnošenja vode parom na taj način štiteći grejače i turbine za paru od oštećenja.

   
 • Hemikalije za RO membrane Performanse membrana reverzne osmoze drastično opadaju taloženjem nečistoća iz ulazne vode na njihovim površinama. Membranske elemente prljaju suspendovane materije, mikroorganizmi i drugi talozi soli. Ova zaprljanja povećavaju pad pritiska duž sistema pa tako smanjuju efikasnost u radu. Za optimalni rad membranskih sistema raspolažemo sa hemikalijama po funkciji antiskalantima, biocidima, dehlorinatorima i sredstvima za čišćenje.

   
 • Hemikalije za rashladnu vodu Efikasan tretman u Vašem otvorenom rashladnom sistemu omogućava dugotrajniji rad opreme i veću efikasnost procesa hlađenja. Za svaki sistem biraju se specifične hemikalije u cilju kontrole korozije i taloženja. Vaš otvoreni rashladni sistem je ugrožen delovanjem mikroorganizama iz okoline. Ako se ne drže pod kontrolom, rezultirajući biofilm stvara koroziju i utiče na efikasnost rada sistema u smislu kvarova opreme, preteranih gubitaka vode i smanjenim prenosom toplote.

   
 • Hemikalije za otpadnu vodu Širok asortiman koagulanata i flokulanata kojima se vrši bistrenje u postupcima pripreme vode ali i u sistemima tretmana otpadnih voda. Specifični polimeri efikasno vrše ugušćavanje hemijskog i biološkog otpadnog mulja na filter presama i centrifugama.

   
 • Hemikalije za prehrambrenu industrijuVoda koja ulazi u sastav proizvoda, procesna voda i otpadna voda mogu direktno da utiču na uspešnost Vaše kompanije. CWG Balkan i General Electric Vam mogu pomoći da uspete u očuvanju bezbednosti hrane, a takođe da se ujedno ispoštuju zakonski propisi u ovim oblastima.

   
 • Hemikalije za grejne sisteme Hemijski tretmani za grejne sisteme toplana, proizvođača SUEZ, bazirani su na iskustvu dužem od 75 godina kao i najboljoj svetskoj praksi u ovoj oblasti.

   
 • Hemikalije za tretman goriva Program tretmana goriva Vam može pomoći da dobijete više od goriva koje trenutno koristite, ili Vam pomoći da pređete na jeftiniju vrstu goriva bez promene u pogledu pozdanosti rada sistema ili poštovanja propisa u oblasti zaštite životne sredine.

   
 • Hemikalije za kontrolu prašine Suzbijanje pojave prašine je veoma važan proces u više grana industrije, kao što je na primer rudarstvo, i svuda gde se praškasti materijali javljaju kao poluproizvod ili krajnji proizvod. Bez obzira da li se radi o drumskoj ili ugljenoj prašini, proizvodi General Electrica će Vam pomoći da smanjite pojavu prašine.

   

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije