Deferizatori

Defizatori, Skavendžeri i Peščani filteri

  • DeferizatoriUklanjanje gvožđa, mangana i vodonik sulfida iz vode predstavlja važan zadatak u prečišćavanju vode, jer oni mogu graditi nerastvorne hidrokside koji mogu ugroziti vitalne delove sistema za prečišćavanje. Obično je gornja granica sadržaja gvožđa u vodi za piće 0.3 mg/l, a mangana 0.05 mg/l. Deferizatori rade na principu oksidacije rastvorenog dvovalentnog gvožđa i mangana u oblik koji je nerastvoran i taloži se unutar ispune. Za potrebe formiranja uređaja za deferizaciju koristimo razne vrste filtracionih materijala u zavisnosti od osobina same vode i želja korisnika. Koristimo filtracione materijale kojima se radni vek produžava regeneracijom, ali i one koje je dovoljno samo protiv-strujno isprati.

  • SkavendžeriVisok sadržaj organskih materija u vodi, (koji se izražava utroškom kalijum-permanganata, KMnO4) predstavlja problem u tehnologiji vode. Prirodne organske materije rastvorene u vodi opterećuju jonoizmenjivačke smole koje se nalaze u pratećim elementima linije HPV. Takođe, njihovo prisustvo u vodi menja organoleptičke osobine vode, što svakako nepovoljno utiče na kvalitet vode za piće, zbog čega je po važećim propisima njihovo prisustvo u vodi za piće ograničeno na 8 mg/l (izraženo kao KMnO4). Iz navedenih razloga, vrlo je važno ukloniti ih iz vode.

  • SkavendžeriPeščani filter za vodu predstavlja osnovnu operaciju mehaničke filtracije vode, tokom koje se iz sirove vode odstranjuju sve mehaničke čestice suspendovane i dispergovane u njoj i tako vrši delimično izbistravanje vode. Peščana ispuna ostvaruje se sa više slojeva kvarcnog peska različitog granulometrijskog sastava. U cilju kvalitetnije i brze filtracije često koristimo i filtracione materijale koji omogućavaju visok stepen prečišćavanja u rigoroznijim uslovima. Peščani filteri zadržavaju čvrste čestice na površini i u zapremini ispune od različitih granulacija kvarcnog peska. Dispergovane čestice zadržavaju se na najsitnijim česticama gornjeg sloja peščane ispune.

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije