Automatsko odsoljavanje

Rashladni sistemi

Rashladni sistemi koji koriste vodu kao fluid za procese razmene toplote su podložni koroziji, stvaranju naslaga i mikrobiološkog rasta.
Potrebno je naglasiti da će se bez odgovarajućih hemikalija za kondicioniranje otvorenih rashladnih sistema vrlo brzo na površinama za razmenu toplote stvoriti depoziti, uglavnom kamenca koji je jako dobar izolator. Ovo posledično dovodi do povećanja operativnih troškova, prvenstveno povećanja potrošnje el. energije.

rashladna oprema

U određenom trenutku rashladna kula neće biti u stanju da zadovolji kapacitete rashlade, što dovodi do hemijskog pranja rashladnih sistema. Osim što je za hemijsko pranje zahteva potpuno stajanje sistema, posledično dovodi do oštećenja zaštitnih slojeva rashladinih kula, a samim tim skraćuje i životni vek.
Kondicioniranje hemikalijama vode rashladnih sistema inhibiraće se neželjeni efekti i eliminisaće se potreba hemijskog pranja.
Da bi obezbedili efikasan, ekonomičan i ekološki tretman vode potrebno je prilagoditi kontinualno doziranje hemikalija uz praćenje ključnih parametara vode rashladnih sistema.
Pravilno tretirana voda rashladnog sistema pomoći će održavanju performansi sistema, produžiće životni vek svih segmenata sistema i sprečiće rizik po zdravlje operatera kao i ljudi u neposrednoj okolini.

CWG Balkan d.o.o. poseduje potrebne hemikalije renomiranog svetskog proizvođača SUEZ (nekadašnji General Electric) i prateću opremu za doziranje, praćenje i kontrolu ključnih parametara vode rashladnog sistema.

automatsko odsoljavanje

Automatska priprema vode sa doziranjem inhibitora korozije i naslaga (APD) ima za cilj da konstantno održava propisan kvalitet napojne vode rashladnog sistema.

automatsko odsoljavanje
U cilju praćenja i održavanja ključnih parametara otvorenih rashladnih sistema CWG Balkan d.o.o. je u stanju da ponudi prilagodljivi i kompaktan uređaj za automatsko odsoljavanje (AO).
Uređaji automatskog odsoljavanja su prilagodljivi različitim merenjima u zavisnosti od potrebe korisnika.

Uređaj ima mogućnost merenja temperature i provodljivosti, opciono: pH vrednosti, mutnoće, koncentracije rastvorenog kiseonika…

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije