Membranska filtracija

  • Reverzna osmozaReverzna osmoza je membranski proces, pri čemu se iz vode uklanjaju rastvoreni joni sa stepenom efikasnosti 94-99%. RO se zato primenjuje kod desalinizacije vode, za proizvodnju procesne vode i ostale procese gde je potrebno obezbediti demineralizovanu vodu. Proces RO se odvija prilikom prolaska vode kroz polupropusnu (semipermeabilnu) membranu, pri čemu pritisak uzrokuje zaostajanje soli na jednoj – koncentrat, a prolaz čiste vode na drugu stranu – permeat…

  • ultrafiltracija vodeUltrafiltracija (UF) je vrsta membranske filtracije u kojoj se tečnost usmerava kroz polupropustivu membranu pomoću hidrostatičkog pritiska. Suspendovane materije i rastvorena jedinjenja velikih molekulskih masa bivaju zadržane membranom, dok molekuli vode i jedinjenja malih molekulskih masa prolaze kroz membranu. Ultrafiltracija se ne razlikuje bitno od mikrofiltracije, nanofiltracije ili membranske degazacije, osim u veličini pora polupropustive membrane, odnosno veličini molekula koji biva zadržan.

  • nanofiltracija vodeNanofiltracija (NF) je tehnologija koja je u usponu od prošle decenije. Danas se nanofiltracija najčešće primenjuje u procesima tretmana pitke vode, kao što je omekšavanje, uklanjanje boje, te uklanjanje mikro materija. Tokom industrijskog procesa, nanofiltracija se koristi za uklanjanje specifičnih komponenata, kao što je uklanjanje boja. Prolaskom vode kroz membrane događa se separacija. Takva tehnika se često koristi za uklanjanje organskih supstanci, kao što su mikro polutanti i multivalentni joni.

  • Mikrofiltracija vode Mikrofiltracija (MF), takođe koristi membransku tehnologiju. I u mikrofiltraciji se tečnost ili gas usmerava kroz polupropustivu membranu pomoću hidrostatičkog pritiska. Mikrofiltracija ima najveće veličine pora polupropustive membrane (0.1 – 3 µm) od svih membranskih filtracija. U pogledu finoće filtracije, MF popunjava prazninu između ultrafiltracije i peščane filtracije. MF se uklanjaju gline, kao huminske kiseline veće molekulske mase. MF se obično koristi za smanjenje mutnoće i uklanjanje suspendovanih materija.

  • EDI – Elektrodejonizacija vode EDI je najnovija i najmodernija tehnika koja koristi elektrodejonizacijski postupak završne obrade vode do stepena prečišćenosti manje od 1 μS/cm. Uređaj se sastoji od određenog broja modula zavisno od potrebnog kapaciteta obrade vode. Jedan modul ima kapacitet 0.2-4.5 m3/h. Slaganjem određenog broja modula dobijamo potreban kapacitet EDI uređaja.

  • PENTAIR Lineguard UF-100 U mogućnosti je da proizvede do 60 lit/min prerađene vode, uklanjajući pri tome 99,99% virusa i bakterija. Garantuje korisnicima visok kvalitet vode, a može se ugraditi u industriji, domaćinstvima, bolnicama, hotelima, restoranima, stomatološkim ordinacijama…

  • Merlin ROMerlin Sistem za reverznu osmozu je uređaj za obradu pijaće vode. Uređaj koristi pritisak napojne vode da bi preokrenuo prirodni fizički proces osmoze. Voda pod pritiskom prolazi kroz polupropustljivu membranu i tako se uklanjaju minerali i prisutne nečistoće. Obrađena pijaća voda izlazi na slavinu, a odstranjeni minerali i nečistoće se izbacuju kroz drenažni odvod…

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije