Demineralizacija vode

  • DemineralizatoriDemineralizacija vode predstavlja proces dobijanja izuzetno ciste vode bez prisustva hemijskih jedinjenja. Demineralizatori se sastoje od katjonskog i anjonskog filtera, kao i filtera sa mešanom jonoizmenjivačkom smolom za poliranje elektroprovodljivosti. Uređaji su dimenzionisani za ukupnu tvrdoću ulazne vode od 15 °dH. Količina proizvedene demineralizovane vode između dve regeneracije (ciklusni kapacitet), koja je data u Tabeli, je za elektroprovodljivost demi vode od manje od 1 do 20 µS/cm. Na ciklusni kapacitet veliki uticaj ima kvalitet regeneracije uređaja i količina upotrebljenih regeneransa.

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije