Dezinfekcija vode

 • IMG a98960b7aa67996c84ba225f9b648347 V

  Elektrolizni uređaji koriste so, vodu i struju za proizvodnju svežeg,
  visokoaktivnog hlora na mestu potrošnje za efikasnu dezinfekciju vode.

   

   

  Karakteristike proizvedenog hlora:
  Svež – Lokalna proizvodnja, nema gubitka aktivnosti usled lagerovanja
  Visoke čistoće – bez nečistoća i dodataka
  Visokoaktivan – Veoma efikasan, stabilan, visok stepen dezinfekcije. Ovo podrazumeva, između ostalog, multi dezinfekcioni efekat proizvoda oksidacije koji pojačavaju proces dezinfekcije.

  U skladu sa ekološkim standardima

  • Ne postoji rizik za okolinu i radnu prostoriju
  • Ne zahtevaju se specijalne bezbednosne mere
  • Bez opasnosti pri rukovanju, kao što je kod sistema sa gasnim hlorom
  • Nema opasnih supstanci kao u slučaju transporta hemikalija
  • Nije potrebno rukovanje hemikalijama na mestu proizvodnje

  Elektrolizeri

 • Hlorisanje vodeVoda se najčešće dezinfikuje pomoću hlor-gasa ili upotrebom preparata koji u vodi oslobađaju izvesnu količinu aktivnog hlora. Hlor destruktivno deluje na ćelije svih organizama, a naročito na mikroorganizme, jer oni ne podnose ni veoma male količine hlora na koje ljudski organizam, takoreći ne reaguje. Većina gram-negativnih bakterija (Salmonellae, E. Coli, B.Pyocyaneus…) su znatno osetljivije na hlor od gram pozitivnih bakterija (Staphylococcae, Shigellae…). Baktericidno dejstvo hlora se ispoljava vrlo brzo.

   
 • UV Dezinfekcija vodeDezinfekcija vode ultraljubičastim (ultravioletnim) zracima je najčešći oblik dezinfekcije i sterilizacije vode u različitim aplikacijama. Princip rada UV sterilizatora zasniva se na velikoj osetljivosti mikroorganizama (bakterija, virusa, gljivica, algi i njihovih spora) na ultraviolentno zračenje (UV), talasne dužine 254 nm, koje pokazuje najveću efikasnost. UV svetlo se primenjuje dovoljnim intenzitetom tako da izvrši odličnu sterilizaciju uništavanjem DNK strukture mikroorganizama. Radom UV sterilizatora mikroorganizmi su u nemogućnosti da se reprodukuju čime se zatire njihova populacija.

   

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije