Otpadne vode

Tretman otpadnih voda

Otpadne vode nastaju iz fabrika i industrijskih pogona, a sastoje se od rastvorenih i/ili emulgovanih hemijskih jedinjenja u vodi. Njihovim ispuštanjem povećava se opasnost od zagađivanja vodenih tokova i životne sredine. Industrijske otpadne vode, koje su sporedni proizvod osnovnog industrijskog procesa, često sadrže hemikalije koje su štetne za životnu sredinu i direktno ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja.
Tretman otpadnih voda radi se tehnološkim postupcima prečišćivanja otpadnih voda načinom prilagođenim njihovu sastavu. Prvi stepen tretmana otpadne vode radi se odvajanjem krupnih čestica otpada taloženjem. Drugi stepen tretmana je aeracija otpadne vode čime se oksidiraju rastvorene čestice ili se koriste hemikalije za tretman neutralizacije kiseline ili baze, hlorisanje ili obrada solima gvožđa. Treći stepen je biološki tretman uz pomoć bakterija koje razgrađuju organska jedinjenja iz otpadnih voda. Otpadne vode moguće je tretirati i anaerobnim biološkim prečistačima gde se uništavaju paraziti i smanjuje mogućnost širenja zaraznih bolesti vodenim putem.
U zavisnosti od hemijskog sastava otpadne vode određuje se tretman koji će dati zadovoljavajući kvalitet vode koja može bezopasno da se pusti u kanalizaciju ili čak vrati u ponovnu upotrebu u proces proizvodnje.
Nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda u podzemlje zagađuje podzemne vode koje su osnovna zaliha pitke vode naselja i gradova. Stoga je ispuštanje otpadnih voda uređeno zakonom i podložno nadzoru ovlaštenih državnih organa.

CWG Balkan doo u svojoj ponudi ima kompletna rešenja za tretman otpadnih voda iz raznih industrija. U saradnji sa internacionalnim kompanijama koje su specijalizovane za ovu vrstu tretmana, možemo da ponudimo ”ključ u ruke” rešenja od najmanjeg kapaciteta do tretmana komunalnih otpadnih voda za naselja.

U ponudi imamo i ostalo što je potrebno za kompletan tretman otpadnih voda:

Ukoliko vam je potreban tretman otpadnih voda, dovoljno je samo da nam posaljete specifikaciju otpadne vode i željeni kvalitet nakon tretmana i mi ćemo vam ponuditi efikasno rešenje. Kvalitet otpadne vode mora da bude takav da se ona sigurno može ispustiti van fabrike ili ponovo iskoristiti u proizvodnji.

Aeracija otpadne vode

aeracija, tretman otpadne vode

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije