Hemikalije za rashladnu vodu

 • jibetc

  nudi tehnologije tretmana različitih vrsta rashladnih sistema, kao i pojava koje se mogu javiti u ovim sistemima:

  • Otvorenih recirkulacionih
  • Zatvorenih
  • Rashladni sistemi sa jednim prolazom
  • Kontrola depozita
  • Kontrola mikrobioloških populacija
  • Čišćenje sistema

  OTVORENI

  OTVORENI RECIRKULACIONI SISTEM
  Efikasan tretman u Vašem otvorenom rashladnom sistemu omogućava dugotrajniji rad opreme i veću efikasnost procesa hlađenja. Za svaki sistem biraju se specifične hemikalije u cilju kontrole korozije i taloženja. GE paleta proizvoda namenjena tretmanu ove vrste rashladnih sistema obuhvata sledeće linije proizvoda:Continuum ™ AEC (Alkyl Epoxy Carboxylate) je patentiran proizvod za kontrolu taloga na bazi kamenca koji nije na bazi fosfata a obezbeđuje daleko bolju zaštitu površina rashladnog sistema od svih do sada poznatih.Dianodic III je za vode sa neutralnim pH kojima obezbeđuje odgovarajuću zaštitu od korozije i kamenca. Formulisana je tako da maksimalno kontroliše koroziju na površinama od mekog čelika i žutih metala štiteći ih i od kamenca, a sve u prisustvu biocida na bazi halogena.GenGard ™ je najnaprednija tehnologija za tretman za otvorene recirkulacione rashladne sisteme. GenGard program se može primeniti širom cele oblasti pH od neutralne do alkalne, uz zagarantovane dobre rezultate čak i u najtežim uslovima primene. Ovaj program obuhvata najnaprednije aditive za kontrolu korozije i sprečavanje nastanka naslaga. GenGard tehnologija obuhvata novi patentirani STP polimer (Stress Tolerant Polymer) i azole otporne na dejstvo halogena, HRA (halogen resistant azole) u kombinaciji sa inhibitorima korozije na bazi fosfata. STP polimer je vrhunac GE istraživanja u oblasti polimera koja traju više od trideset godina.Halogen Resistant Azole (HRA) inhibira koroziju metala na bazi bakra i legura bakra. HRA je jedinstvena hemikalija kompatibilna sa oksidirajućim biocidima pa je odličan izbor za tretman rashladnog sistema koji koristi hloride ili bromide za kontrolu mikrobiološke aktivnosti.

  ZATVORENI

  ZATVORENI RASHLADNI SISTEMI
  Neka Vaš zatvoreni rashladni sistem radi efikasno upotrebom kompletne linije iz GE-a. Hemikalije kao što su CorrShield i Spectrus pomoćiće da savladate nepoželjne procese i uslove koji vladaju unutar Vašeg zatvorenog rashladnog sistema.

  Corrshield – Superiorna zaštita od korozije održavaće čistim površine od čelika, bakra ili mešanih konstrukcionih materija.CorrShield linija se uspešno koristi za tretmane sistema koji koriste demineralizovanu, omekšanu ili čak tvrdu vodu za nadopunu sistema. Dokazano su efikasni u rashladnim sistemima, ali i grejnim sistemima pod pritiskom i na temperaturama iznad 149°C. Kompatibilni su sa antifriznim rastvorima na bazi glikola i alkohola.

  • CorrShield MD serija na bazi molibdata je posebno efikasan program za kontrolu korozije u statičnim uslovima procesa
  • CorrShield NT uključuje nitrate koji inhibiraju koroziju na metalima
  • CorrShield OR proizvodi zamenjuju molibdate i nitrate inhibitorima korozije na bazi organskih hemikalija što u mnogome olakšava rukovanje, upotrebu i odlaganje

  RASHLADNI SISTEM SA JEDNIM PROLAZOM
  Rashladni sistem sa jednim prolazom ima iste tendencije za prljanjem i korozijom kao i otvoreni rashladni sistem.
  DeposiTrol SF i BL linije proizvoda snažno napadaju kompleksne depozite koji prljaju površine razmenjivača toplote i mogu se koristiti u kombinaciji sa drugim potrebnim sredstvima.
  Flogard proizvodi dizajnirani su da obezbede inhibiciju korozije i da spreče stvaranje depozita koristeći samo jednu koncentrovanu aktivnu komponentu.

  TALOŽENJE

  KONTROLA TALOŽENJA
  DeposiTrol proizvodi omogućavaju rad rashladnih sistema na višem broju ciklusa, ali i da se praktično otpadna voda koristi za dopunjavanje sistema. DeposiTrol SF i DeposiTrol BL proizvodi protiv zaprljanja napadaju komplekse depozita na rashladnim sistemima sa jednim prolazom ili otvorenog tipa i mogu se koristiti u sprezi sa drugim proizvodima.

  Organske materije u sastavu ovih proizvoda imaju mogućnost da sprečavaju nagomilavanje i da raspršavajuće deluju na rastvore različite rastvorljivosti, dozvoljavajući rad sistema u stanju prezasićenosti.

  MIKROORGANIZMI

  KONTROLA MIKROORGANIZAMA
  Spectrus oksidirajući i neoksidirajući biocidi omogućavaju kontrolu mikrobioloških populacija (algi, gljiva, bakterija, protozoa itd.), mekušaca i drugih makromolekulaskih organizamau svim tipovima rashladnih sistema. Pod kontrolom je tako i korozija uzrokovana mikroorganizmima i njihov rast i razvoj. Biocidi smanjuju rizik od pojave Legionele (Legionella) koja može ozbiljno da ugrozi zdravlje ljudi. GE nudi široki spektar biocida, kao i biodisperzanata.
  Spectrus OX (oxidizers)
  Spectrus NX (non-oxidizing)

  ČIŠĆENJE

  ČIŠĆENJE SISTEMA
  Čišćenje sistema za grejanje i hlađenje hemikalijama koje omogućavaju uklanjanje taloga od rđe, kalcijumove tvrdoće i drugih produkata gvožđa sa površina razmenjivača toplote.
  • Ferroquest LP uklanja taloge kalcijum karbonata
  • Ferroquest FQ uklanja rđu i kamenac

  Ferroquest tokom procesa čišćenja, takođe i pasivizira metalurgiju sistema i štiti materijale od korozije i začepljenja. Ferroquest vrši čišćenje pri neutralnom pH vrednosti i ne zahteva neutralizaciju u cilju bezbednog ispuštanja u kanalizacione sisteme.

  Nudimo i:

  • Hemikalije za tretman rashladne vode
  • Hemikalije za tretman kotlovske vode
  • Hemikalije za tretman sistema reverzne osmoze
  • Hemikalije za tretman sirove i otpadne vode
  • Hemikalije za tretman vode u industriji hrane i pića
  • Hemikalije za tretman goriva
  • Hemikalije za kontrolu prašine
  • Hemikalije za tretman grejnih sistema

   

  CWG KATALOG Hemikalijehemikalije za tretman vode katalogCWG PAMLET Hemikalijehemikalije za tretman vode pamfletGrejni sistemihemikalije za tretman vode, grejni sistemi

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije