Filtracioni materijali

 • Aktivni ugaljJacobi Carbons se specijalizirao za aktivni ugalj još 1960-ih i razvio vodeću poziciju u adsorpcionoj tehnologiji. Osnova uspeha firme je bazirana na dostavljanju kvalitetnih proizvoda, visokom nivou tehničke podrške i želje da ponudi visoko kvalitetan servis. Strateški raspoređena skladišta, proizvodnja, laboratorije i agenti…

 • Jonska izmenaJonoizmenjivačke mase koriste se u tehnologiji vode za uklanjanje nepoželjnih sastojaka metodom izmene jona. U pitanju su izuzetno efikasni procesi koji obezbeđuju zahtevani kvalitet proizvedene vode. Smole su u većini slučajeva na bazi polistirena i sadrže aktivne anjonske ili katjonske grupe koje učestvuju u procesu izmene.

 • Polielektroliti za tretman vodeFlokulanti i koagulanti su hemikalije koje se dodaju zamućenoj vodi u postupku flokulacije ili bistrenja vode, koji je sastavni deo pročišćavanja pitke vode ili obrade otpadnih industrijskih voda. Tretman vode polielektrolitima služi da ubrza taloženje suspendovanih čestica u vodi. Nakon tretmana koagulantom voda se dodatno bistri i prečišćava uz taloženje koje se znatno ubrzava. Polielektroliti otklanjaju najfinije čestice iz vode veoma malih dimenzija, na nivou od nekoliko nanometara.

 • Deferizacija vode Uklanjanje gvožđaUklanjanje gvožđa, mangana i vodonik-sulfida iz vode predstavlja važan zadatak u prečišćavanju vode jer oni mogu graditi nerastvorne taloge koji mogu ugroziti vitalne delove sistema za prečišćavanje. Deferizatori rade na principu oksidacije rastvornog gvožđa i mangana u njihov oblik koji je nerastvoran i separabilan. Filtracioni materijal koji se koristi za deferizaciju i demanganizaciju vode, PYROLUSITE (PIROLUZIT), na bazi je specijalno obrađenog mangan-dioksida (MnO2). Zrnastog je oblika i njegova boja varira od tamne braon do tamno sive i crne u zavisnosti od svog porekla.

 • Uklanjanje arsenaZbog negativnog uticaja koji arsen ima na zdravlje, maximalan dozvoljen sadržaj arsena u vodi za piće smanjuje se u većini država u svetu sa 50 ppb na 10 ppb (0.01 mg/l). Arsen dospeva u zalihe vode za piće putem zagađenja koja prouzrokuju industrije, ali i onih koja nastaju prirodnim putem.
  BAYOXIDE® E33 dakle ima niz prednosti u odnosu na standardne filtracione materijale koji se koriste za uklanjanje arsena. Nakon zasićenja filtracionog materijala, on se odbacuje na deponiju kao netoksičan otpad jer je arsen trajno vezan za materijal.
  Ovakvi uređaji su izuzetno jednostavni za upotrebu i održavanje jer zahtevaju samo povratno ispiranje svake 2-4 nedelje.

 • Perlit i kiselgurPerlit je mineralni depozit vulkanskog porekla. Za industrijsku primenu materijal se priprema drobljenjem, a zatim sejanjem u frakcije različitih opsega. Filtraciono sredstvo perlit se koristi u industriji i proizvodnji u najširem smislu. Tako se najčešće koristi kao filtraciono sredstvo u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, hemikalija, kao i pića, ali i kao filter u proizvodnji plastike i cementa. Zbog jako male gustine perlit je najčešće korišćeno sredstvo za filtraciju tečnosti visokih gustina kao što su voskovi. U prehrambenoj industriji koristi se često umesto dijatomejske zemlje ili u kombinaciji sa njom kao filtraciono sredstvo male nasipne težine i inertno po ponašanju. Zbog svoje pH rezistentnosti koristi za filtraciju jako alkalnih tečnosti.

 • HidroantracitHYDRO-ANTHRACIT je filtracioni materijal za prečišćavanje vode na bazi lomljenog i prosejanog prirodnog antracitnog uglja. Granule su izuzetno mehanički otporne i svojim karakteristikama zadovoljava sve zahteve u skladu sa standardima EN 12 909, DIN 2000 i DIN 19 643. Nakon integracije u sistem filterska ispuna se ponaša inertno i ne ispušta nikakve materije koje utiču na kvalitet vode. HYDRO-ANTHRACIT svojom stabilnom strukturom garantuje siguran rad i minimum održavanja i najčešće se koristi kao gornji sloj filterske ispune u multimedijalnim filterima.

 • Kvarcni pesak i TurbidexFiltracija je operacija pri kojoj se voda propušta kroz filtersku ispunu da bi se iz nje izdvojile čestice koje nisu prethodno uklonjene taloženjem. Uklanjanje nepoželjnih jedinjenja sastoji se iz procesa koji se simultano odvijaju na filterskoj ispuni: mehaničko zadržavanje čestica, sedimentacija, hemijska adsorpcija, biološka aktivnost.Da bi se dobio odgovarajući kvalitet filtrata potrebno je da materijal za filter bude pažljivo odabran kako granulometrijski tako i u pogledu visine pojedinih slojeva. U procesu filtracije, kao filtracioni materijal najčešće se koristi kvarcni pesak s obzirom na relativno nisku cenu i zadovoljavajuće iskustvo u dosadašnjoj praksi prečišćavanja vode

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije