REFERENTNI PROJEKTI

Prehrambena industrija: priprema vode za industriju ulja

 • omeksivac, omeksavanje, omeksana voda,

  omeksivac, omeksavanje, omeksana voda,

 • omeksivac, omeksavanje, omeksana voda,

  omeksivac, omeksavanje, omeksana voda,

 • omeksivac, omeksavanje, omeksana voda,

  omeksivac, omeksavanje, omeksana voda,

 • reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

  reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

 • reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

  reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

 • doziranje hemikalija, hemikalije za RO, hemikalije za reverznu osmozu

  doziranje hemikalija, hemikalije za RO, hemikalije za reverznu osmozu

 • reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

  reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

Hemijska priprema vode za dopunu kotlovskog sistema. U cilju postizanja što veće energetske efikasnosti kotlovskog sistema, predviđena je dopuna kotlovskog sistema demineralizovanom vodom. Ušteda energije se ostvaruje kroz smanjeno odsoljavanje kotlovskih sistema. Kao najoptimalniji način proizvodnje demineralizovane vode sa stanovišta operativnih troškova predviđena je membranska tehnologija, tj. reverzna osmoza. Zbog zahtevanog kvaliteta vode za rad membrana reverzne osmoze potreban je predtretman vode. Po dezinfekciji se bunarska voda filtrira na multimedijalnim filterima (deferizatorima) u cilju uklanjanja gvožđa, managana, bistrenja vode. Reverzna osmoza je opremljena automatskim uređajem za doziranje antiskalanta u cilju sprečavanja formiranja naslaga kamenca na membranama. Omekšivač vode služi za uklanjanje tragova zaostale tvrdoće u demineralizovanoj vodi (permeatu). Na slici je sistem pripreme kotlovske vode kapaciteta 12 m3/h.

Priprema vode za industriju kućne hemije

 • reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

  reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

 • reverzna osmoza, cevi od nerdjajuceg celika, stainless steel piping

  reverzna osmoza, cevi od nerdjajuceg celika, stainless steel piping

 • reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

  reverzna osmoza, reversna osmoza, RO, tretman hemikalijama, hemikalije za reverznu osmozu

 • demineralizovana voda, demineralizacija, hemijska industrija

  demineralizovana voda, demineralizacija, hemijska industrija

Demineralizovana voda kao sastojak učestvuje u formulacijama širokog spektra proizvoda kućne hemije. Pored strogih zahteva u pogledu elektroprovodljivosti demi vode, ističe se i strogi zahtev u pogledu mikrobiološke ispravnost vode. Iz ovih razloga, za potrebe procesa proizvodnje jednog poznatog proizvođača iz ove oblasti industrije isporučili smo sistem za proizvodnju demineralizovane vode pomoću reverzne osmoze sa kućištima i cevovodima od nerđajućeg čelika nominalnog kapciteta 2000 l/h.

Petrohemijska industrija

 • petrohemijska industrija tretman vode

  petrohemijska industrija tretman vode

 • pescani filter, mehanicka filtracija, deferizator, uklanjanje gvozdja i mangana, uklanjanje amonijaka

  pescani filter, mehanicka filtracija, deferizator, uklanjanje gvozdja i mangana, uklanjanje amonijaka

 • automatski dozirni sistemi, doziranje hemikalija, hemikalije za RO, hemikalije za reverznu osmozu

  automatski dozirni sistemi, doziranje hemikalija, hemikalije za RO, hemikalije za reverznu osmozu

 • automatsko upravljanje, automatsko doziranje, automatski sistem za tretman vode

  automatsko upravljanje, automatsko doziranje, automatski sistem za tretman vode

 • automatsko upravljanje, automatsko doziranje, automatski sistem za tretman vode

  automatsko upravljanje, automatsko doziranje, automatski sistem za tretman vode

Za potrebe snabdevanja rashladnog sistema u procesu proizvodnje tečnog naftnog gasa isporučili smo liniju za pripremu dodatne vode i njen hemijski tretman. Linija nominalnog kapaciteta 25 m3/h se sastoji od: automatskih peščanih filtera sa razvodom pneumatskih ventila, omekšivača vode dupleks tipa sa razvodom pneumatskih ventila i upravljačkim PLC-om. Predviđeni su i automatski dozirni sistemi za hemijski tretman rashladne vode u cilju kontrole korozije i sprečavanja naslaga u rashladnom sistemu, pomoću proizvoda kompanije SUEZ-Water Technologies & Solutions koju zastupamo. Rashladne sisteme smo opremili sistemima za automatsko odsoljavanje.

Industrija primarne prerade metala

 • predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

  predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

 • predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

  predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

 • predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

  predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

 • predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

  predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracij multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

 • predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracija multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

  predtretman bunarske vode aeracijom, aerator Fermaway, filtracija multimedijalnim filterima- deferizatorima, uklanjanje gvožđa, mangana i bistrenje vode

 • aeracija vode, aerator FERMAWAY, tank za aeraciju

  aeracija vode, aerator FERMAWAY, tank za aeraciju

 • aeracija vode, aerator FERMAWAY, tank za aeraciju

  aeracija vode, aerator FERMAWAY, tank za aeraciju

Priprema napojne vode za rashladni sistem pomoću reversne osmoze je sa stanovišta operativnih troškova optimalnije u odnosu na omekšavanje. Ekonomske prednosti posebno dolaze do izražaja kod većih rashladnih sistema, kakvi su prisutni u industriji primarne prerade metala, kao što su: topionice, železare, valjaonice. Na slici je prikazana linija za pripremu napojne vode za rashladni sistem kapaciteta 45 m3/h pomoću revezne osmoze. Linija se sastoji od predtretmana bunarske vode aeracijom pomoću aeratora tipa Fermaway i filtracije na multimedijalnim filterima- deferizatorima u cilju uklanjanja uklanjanja gvožđa, mangana i bistrenja vode. Isporučena je oprema za neophodni hemijski tretman rashladne vode proizvodima SUEZ- Water Technologies & Solutions, radi zaštite rashladnog sistema od korozije i naslaga kamenca, fouling a i mikrobiološkog zaprljanja. Rashladni sistemi su opremljeni automatskim sistemima za odsoljavanje.

Prehrambena industrija: priprema vode za majonez

 • automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

  automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

 • automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

  automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

 • automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda, UV dezinfekcija vode

  automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda, UV dezinfekcija vode

 • automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

  automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

 • automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

  automatski filter sa sterilizacijom parom, mikrobiološka filterska linija inox 316L, mehanički filter od nerđajućeg čelika, mikrobiološki ispravna voda

Voda koja ulazi u sastav majoneza mora ispuniti veliki broj strogih zahteva. Pored zahteva da bude omekšana mora biti bez reziduala aktivnog hlora, ali istovremeno mikrobiološki ispravna. Na slici je prikazanana linija kapaciteta 11 m3/h koja se sastoji od: mehaničkih filtera od nerđajućeg čelika, omekšivača vode duplex tipa, automatskog filtera sa sterilizacijom parom, mikrobiološke filterske linije. Primenjen je inox 316L koji je standard u prehrambenoj industriji.

 

Elektrolizeri

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

 • hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

  hlorinator, hlorinacija, dezinfekcija vode, elektroliza, natrijum hipohlorit

Elektrolizeri su najbolje rešenje za sve veće potrošače rastvora natrijum hipohlorita kao što su: fabrike pijaće vode, podstanice za dezinfekciju vode za manja naselja ili udaljene delove vodovodnih sistema, spa centri, akva parkovi, bazeni. Proizvodnja rastvora hipohlorita elektrolizom iz rastvora natrijumhlorida, zamenjuje nabavku i transport opasnog natrijumhipohlorita. Na slikama su prikazani elekrolizeri koje smo instalirali za neke od gorenavedenih primena.

 

Prehrambena industrija: industrija piva

 • jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode

  jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode

 • jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

  jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

 • jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

  jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

 • jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

  jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

 • jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

  jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

 • jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

  jonozmenjivačka smola, omeksavanje vode, omeksivac, tretman vode, dupleks omeksivac vode, duplex omeksivac

U prehrambenoj industriji se pridaje neophodna velika pažnja higijeni. Na slici je duplex omekšivač vode za snadbevanje linija za pranje i dezinfekciju opreme.

Priprema pijaće vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

Od samog osnivanja kompanije bavimo se filtracijom bunarske vode u cilju dobijanja vode koja je po kvalitetu u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Naša postrojenja napajaju pijaćom vodom naselja, fabrička postrojenja, benzinske stanice…
Na slikama je predstavljen pogon za primarnu preradu vode kapaciteta 144 m3/h.

 

Priprema pijaće vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

 • aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

  aeracija, uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode

Od samog osnivanja kompanije bavimo se filtracijom bunarske vode u cilju dobijanja vode koja je po kvalitetu u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Naša postrojenja napajaju pijaćom vodom naselja, fabrička postrojenja, benzinske stanice…
Na slikama je predstavljen pogon za primarnu preradu vode kapaciteta 10 m3/h.

 

Gumarska industrija

 • uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

  uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

 • uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

  uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

 • uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

  uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

 • uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

  uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

 • uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

  uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

 • uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

  uklanjanje amonijaka, peščani filteri, filteri sa aktivnim ugljem, uklanjanje arsena, gvožđa, mangana, UV dezinfekcija, UV sterilizacija, deferizacija, jonoizmenjivačka smola, hemijski tretman vode, demineralizacija vode, priprema kotlovske vode, hemikalije za vodu

Industrija proizvodnje guma ima velike potrebe za vodom za snabdevanje kotlovskih i rashladnih sistema. Na slikama su prikazane linija za demineralizaciju vode pomoću reversne osmoze sa predtretmanom kapaciteta 30 m3/h i omekšivač vode za napajanje rashladnog sistema kapaciteta 14 m3/h.