Aktivni ugalj za vazduh

Aktivni ugalj za adsorpciju u gasnoj fazi

EcoSorb GXB je aktivni ugalj pogodan za uklanjanje širokog spektra organskih zagađivača u parnoj fazi. Makropore obezbeđuju efikasno uklanjanje zagađenja sa niskom molekularnom težinom prisutnog u niskim koncentracijama. Ekstrudirana forma ovog proizvoda nudi izuzetnu čvstinu i izdržljivost posebno u „deep bed“ adorpcionim jedinicama gde zasitni stres može biti visok. EcoSorb GXB je prikladan za korištenje prečišćavanja inertnog gasa, na primer ugljen dioksida i azota.

Specifikacija
CTC adsopcija: min 55%
Sadržaj vlage, u pakovanju max: 5%
Prašina max: 12%
Čvstoća min 98%

Tipična svojstva
Površina: 1000 m2/g
Adsorpcija butana: 25%
Nasipna masa: 470-530 kg/m3
Gustina u pakovanju: 400-450 kg/m3
Tolerancija preseka valjčića: ± 10% dia

Specifikacija

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije