Aeracija vode

FERMAWAY AERATOR

FERMAWAY® predstavlja patentiranu i specijalno razvijenu tehnologiju za prečišćavanje vode prirodnim putem, bez upotrebe hemikalija. Proces je kombinacija intenzivne aeracije, prirodne hemijske oksidacije, biološke oksidacije i filtracije na peščanim filterima. Pomoću sopstveno razvijene i unapređene tehnologije i opreme, postiže se uspešno i efektivno prirodno prečišćavanje vode uz veliku uštedu energije i finansijskih sredstava.
FERMAWAY® aeraciona tehnologija uspešno prečišćava podzemnu vodu sa izuzetnim rezultatima, dajući čistu i pitku vodu koja zadovoljava zahteve kvaliteta vode za piće propisane srpskim i evropskim pravilnicima.
FERMAWAY® AERATOR omogućava efikasnu i brzu aeraciju vode, uz istovremenu degazaciju, odnosno uklanjanje neželjenih gasova kao što su vodoniksulfid, metan, ugljendioksid. Podzemne vode često imaju visok sadržaj gvožđa, mangana i amonijaka, čije kasnije uklanjanje omogućava uspešna aeracija.

aeracija-vode

Najbitniji deo aeratora predstavljaju OXYMIXER mešači, koji omogućavaju neuobičajeno efikasno mešanje vode i vazduha. U tanku aeratora se nalaze cevi u kojima se voda i vazduh mešaju. Tokom ovog procesa usisava se velika količina filtriranog vazduha direktno u vodu bez upotrebe dodatne opreme osim bunarske pumpe. Pod jako velikom turbulencijom voda se pretvara u sitne kapi, slične izmaglici, čime se stvara velika kontaktna površina između vazduha i vode koja doprinosi veoma intenzivnoj aeraciji i oksidaciji. Kiseonik iz vazduha oksiduje metale prisutne u vodi, kao što je gvožđe i mangan, što dovodi do njihovog taloženja i zadržavanja na peščanim filterima.
Ukratko proces FERMAWAY® prirodnog prečišćavanja korak po korak:

Aerator
1. Neutrališe agresivni CO2 i povećava pH.
2. Uklanja H2S, VOC, Rn i CH4.
3. Oksiduje gvožđe Fe2+ do nerastvornog Fe3+.
4. Stvaranje povoljnog okruženja za ispravan rad naknadnih filtera.

Peščani filter
1. Mehanička filtracija Fe3+ i ostalih taložnih metala i suspendovanih čestica.
2. Biološka oksidacija NH3 u NO2-.
3. Biološka oksidacija NO2- u NO3-.
4. Oksidacija Mn u MnO.
5. MnO2 apsorbuje Mn, Fe i druge metale.

Više informacija o FERMAWAY AERATORIMA možete pronaći na www.fermaway.com

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije