Prečišćavanje vode

Prečišćavanje vode je proces uklanjanja štetnih hemijskih i bioloških materija kao i čvrstih supstanci i gasova, a u cilju dobijanja vode za specifičnu namenu. Prečišćavanje vode se uglavnom sprovodi radi konzumiranja od strane ljudi (pijaća voda), međutim proces prečišćvanja vode se vrši i u mnoge druge namene kao što su proizvodnja lekova i medikamenta, prerada industrijske vode i dr.

CWG Balkan doo predstavlja vodeću firmu za pričašćavanje vode. Sa ponosom možemo ponuditi Fermaway tehnologiju za prečićavanje vode prirodnim putem bez upotrebe hemikalija u cilju dobijanja zdrave pitke vode. Pomoću patentiranog aeratora u vodu se intezivno ubacuje kiseonik koji omogućava prečišćavanje vode i dobijanje zdrave vode za piće.
Pored dobijanja pijaće vode, proces prečišćavanja vode se vrši i u najrazličitije industrijske namene. Prečišćavanje vode pomoću reverzne osmoze ili demineralizatora se koristi u cilju dobijanja demineralizovane vode, tzv demi vode. Demineralizovana voda se koristi u mnogobrojne namene, jer su iz nje uklonjeni svi joni (katjoni i anjoni), pa služi kao: napojna vode za kotao, za ovlaživanje vazduha, dopunu rashladnih sistema, dopunu sterilizatora, u procesu galvanizacije i drugim industrijskim procesima.
Prečišćavanje vode pomoću omekšivača vode se vrši radi uklanjanja jona kalcijuma i magnezijuma, i nastaje omekšana voda. Omekšana voda ne stvara naslage kamenca na opremi, kao što su: grejači u bojlerima i mašinama za veš, razne druge grejne površine koje dolaze u kontakt sa vodom. Može se reći da je omekšavanje vode najzastupljeniji vid prečićavanja vode u industriji. Omekšana voda ima primenu u svim oblastima industrije, koristi se kao: dopunska voda za kotao, dopunska voda za rashladni sistem, u mašinama za pranje i bojenje tkanina, za ovlaživanje vazduha, itd.
Prečišćavanje vode koje se vrši pomoću mehaničkih filtera različite finoće dovodi do uklanjanja suspendovanih čestica, odnosno vrši se bistrenje vode. Za prečišćavanje vode se koriste i peščani filteri, kao i deferizatori kojima se iz vode uklanjaju rastvoreno gvožđe i mangan, dok se pomoću skavendžera iz vode uklanjaju rastvorene organske materije.

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije