Prečišćavanje vode

Prečišćavanje vode je proces uklanjanja štetnih hemijskih i bioloških materija kao i čvrstih supstanci i gasova, a u cilju dobijanja vode za specifičnu namenu. Voda se uglavnom prečišćava radi konzumiranja od strane ljudi (pijaća voda), međutim proces prečišćvanja vode se vrši i u mnoge druge namene kao što su proizvodnja lekova i medikamenta, prerada industrijske vode i dr.
 

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije